Zhejiang International Hotel

221 Tiyuchang Road Hangzhou
Hangzhou
China