ZHONGSHAN INTERNATIONAL HOTEL

15 PINGHAI ROAD
Hangzhou
China