JIN JIANG JIN SHA HOTEL

801 JINSHA ROAD
Shanghai
China