YINYUAN BUSINESS HOTEL

655 Maocheng Zhong Road
Ningbo
China