Shenzhen Shanghai Hotel

3032 Shennan Zhong Road
Shenzhen
China