DONG SHAN INTERNATIONAL HOTEL

44 San Yu Road
Guangzhou
China