New Century Resort Qiandao Lake Hangzhou

Kylin Peninsula Qiandao Lake Town
Hangzhou
China