OVERSEAS CHINESE HOTEL GUANGZHO

90 Zhanqian Road
Guangzhou
China