Grand Sukhumvit Bangkok

99 Sukhumvit Road Soi 6 Klongt
Bangkok
Thailand