GRAND CHINA HOTEL GUANGZHOU

108 Tian He Road
Guangdong
China