CHINA MERCHANTS HOTEL GUANGZHOU

111 liuhua road
guangzhou
China