NANSHA GRAND HOTEL

No 1 Naner Road Haibinxinchen
Guangzhou
China