Centara Kata Resort Phuket

54 Ked Kwan Road T Karon Muan
Phuket
Thailand