Dream Bangkok

10 Soi Ruamjai Sukhumvit 15 Kl
Bangkok
Thailand