JIN DU HOTEL

155 1 Ying Xiong Shan Road
JINAN
China