ASIA GULF SEAVIEW HOTEL

98 Huang Cuo
Xiamen
China