HONG GUI BUSINESS HOTEL

2068 Honggui Road
Shenzhen
China