SEQUOIA HOTEL

499 Wen Chang Middle Road
Yangzhou
China