City Lodge Soi 19

Soi 19 Sukhumvit
Bangkok
Thailand