HE XI HOTEL

South Gate Square Gucheng
LIJIANG
China