YU SHAN JIN JIANG HOTEL

8 Beimen St
Changshu
China