YICHANG INTERNATIONAL HOTEL

127 YANJIANG ROAD
Yinchang
China