Guangzhou Daysun Park Hotel

277 Zhongshan Road, Tian He District
Guangzhou
China