JIAN GONG JIN JIANG HOTEL

691 Jian Guo Road
Shanghai
China