Ascott Sathorn Bangkok

187 South Sathorn Road
Bangkok
Thailand