HARBOUR BUSINESS HOTEL

187 Jingang Road
Guangzhou
China