Shangri-la Hotel Guangzhou

1 Hui Zhan Dong Road
Guangzhou
China