FUJIAN FOREIGN TRADE CENTER HOT

No. 73 Middle Wusi Road
Fuzhou
China