BEIJING HUAQIAO HOTEL

NO.5 THE THIRD AVENUE
BEIJING
China