YIYUAN BUSINESS HOTEL

30 Nanda Road
Guangzhou
China