BEIJING YANG QIAO HOTEL

88 MAJIAPU EAST STREET
Beijing
China