Grand Hyatt Shanghai

88 Century Boulevard
Shanghai
China