GOFAR GARDEN PARIS HOTEL

8 Beibuwan Zhong Road
Beihai
China