NINGXIA INTERNATIONAL HOTEL

365 East Beijing Road
Yinchuan
China