JIN JIANG NEW GARDEN HOTEL

1900 Hongqiao Road
Shanghai
China