XIN YUAN HOT SPRING HOTEL

18-8 Hai Xiu Road
Hai Kou
China