PALACE HOTEL SHENZHEN

9 Jin Lian Road Luo Hu
Shenzhen
China