JIN YU SUNSHINE HOTEL

88 Shang Lin Road
Chengdu
China