HOPEWAY BUSINESS HOTEL

No 79 Jintang Road
Tianjin
China