JIN JIANG WUXI GRAND HOTEL

218 Zhongshan Road
Wuxi
China