Albergo Athenaeum

Via Giannettino Luigi 4
Palermo
Italy