SHAN SHUI GRAND HOTEL

25 Zhong Kang Road Meilin
SHENZHEN
China