Chernoye More Privoz

Panteleymonovskaya 25
Odessa
Ukraine