SUPER 8 HOTEL HOHHOT YI JU

No.52 Hulung Bei Road
Hu Hehaote
China