KING WORLD HOTEL CHONGQING

368 Bin Jiang Road
Chongqing
China