FU HO BUSINESS HOTEL

27-33 Cang Bian Road
Guangzhou
China