WILLOW HOTEL

11 BUDING B CHANGCHUNQIAO ROA
Beijing
China