GARDEN HOTEL SUZHOU

99 DAICHENGQIAO ROAD
SUZHOU
China