XIANG YANG HOTEL LU WAN SHANGHA

459 Ju Men Road
Shanghai
China