WAN HENG HOLIDAY HOTEL

260 Ba Yi Road
Dalian
China